1

Temat: Dagome Index - Najstarszy polski dokument

                    Dagome Judex jest to najstarszy polski dokument powstały 990 a 992 roku. Akt ten ,orginału brak ( chociaż jak twierdzą niektórzy badacze znajduje się jednak w zbiorach watykańskich)
Pozostawił po sobie streszczenie napisanae1087r. Streszczenie to znajduje się w zbiorach watykańskich. W Dagome Iudex przekazane jest centralna polska z Gnieznem pod opiekę papieża . W dokumencie dokładnie są opisane te granice.
W Akcie tym  występuje Oda II żona Mieszka oraz Mieszko i Lambert  jego dwaj synowie jako     ofiarodawcy . W dokumencie Mieszko posługuje się tajemniczym imieniem Dagome
I teoria mówi nam o tym że to imię przyjął na chrzcie
II teoria natomiast twierdzi że to błąd przepisywacza.
III teoria głosi ( najmniej popularna) że Mieszko nawiązuje do swoich przodków a mianowicie Gotów!! ( Dago jedno z imion gockich )
Ciekawym faktem jest to że pierworodny syn zrodzony z Dąbrówki Bolesław Chrobry nie występuje w tym dokumencie.
O Przyczynach  powstania i samym dokumencie powstało wiele teorii niestety większości z nich są zbyt fantazyjne i nie opierają się na konkretnych dowodach historycznych ( jeśli o takich można mówić)
Przedstawię wam trzy teorie najpopularniejsze i najbardziej realne z punktu widzenia historyka J.      I tak mamy :
I teoria G. Labuda ( znakomity badacz średniowiecza) : Mieszko I  oddał Bolesławowi południową część państwa polskiego a centralną część Polski zamierza przeznaczyć we władaniu Mieszka i Lamberta . Mieszko obawiał się , że Chrobry będzie chciał obalić jego decyzję . Dlatego  „pierwszy” książę chciał aby papież stał na straży jego testamentu ( Co ciekawe Mieszko miał rację niestety strażnik jego testamentu wcale nie interweniował  jak Chrobry robił to co chciał –przynajmniej nie ma żadnych przesłanek pytanie dlaczego??)
   II Teoria H Łowmianski : podważa opinie Labudy celem Dagome Iudex  jest uzyskanie przychylności papieża , aby utworzyć polskie arcybiskupstwo niezależny organ kościelny
(To dlaczego nie ma w dokumencie Chrobrego ?? Przecież  zapewne chciał aby powstało arcybiskupstwo czego dowodzi zresztą historia .. Bunt przeciwko decyzji tatusia??)
III Teoria E. Rymar- Próba pierwszego podziału polski na dzielnice Cześć południową ¼  dla Bolesława Chrobrego część centralna ½ dla ody i jej synów gdy synowie więc dorosną mieli dostać po ¼ a część północną ¼ dla Świętopełka  Mieszko dał tylko te ziemie za tereny północno południowe musiał płacić trybut Niemcom. ( Dlaczego więc nie ma Bolesława i Świętopełka w tym dokumencie??)
Jak więc widać pierwszy dokument polski jest na tyle kontrowersyjny i mało  znany że praktycznie można wobec każdej z tych teorii wysunąć  kontr argumentację . Gdyż niestety każda z nich oparta jest na przypuszczeniach oraz na nie jasnych przesłankach jakie są zawarte w kronikach średniowiecznych.                   

2

Odp: Dagome Index - Najstarszy polski dokument

                    kurcze..jestes chyba fascynatem...własnie czegoś sie nauczyłem                   

Thumbs up Thumbs down